Przejdź do stopki

Odbiór drogi w Świdniku

Treść

 

W piątek dokonano odbioru zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 340511 K odcinek I w km 0+000 – 0+550, odcinek II w km 0+550 – 0+772, w miejscowości Świdnik, Gmina Łukowica.

 

Przebudowa drogi polegała na wymianie warstw nawierzchni i poszerzeniu jezdni do 5m na odc. 550 m i 3,5m na odcinku 222 m, budowie chodnika na odcinku blisko 500m , utwardzeniu poboczy, budowie kanalizacji deszczowej na odcinku 470 m oraz umocnieniu istniejącego rowu. Na przebudowywanym odcinku drogi zamontowany został „radar” a przy skrzyżowaniu dróg gminnych w obrębie parkingu przy kaplicy powstało wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem.

Całkowita wartość inwestycji: 1 243 227, 56 zł
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 706 809,00 zł.
Inwestycję zrealizowała firma DROG-ZIEM z Limanowej

W odbiorze uczestniczyli Radny Henryk Talar oraz Sołtys sołectwa Świdnik Izabela Górowska. Dziękuje za zaangażowanie, obecność i wspólne działanie na rzecz rozwoju naszej Gminy.