Przejdź do stopki

Wyniki konkursów na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica

Treść

 

Wyniki konkursów ofert; na wykonanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2024 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz na wykonywanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Łukowica w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2024 przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Pobierz