Przejdź do stopki

Przebudowa drogi gminnej poniżej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przyszowej

Treść

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 340533K Przyszowa-Roztoka-Siekierczyna w miejscowości Przyszowa-Berdychów, gm. Łukowica.

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie :

 • jezdni o szerokości podstawowej 4,5 m,
 • miejscowych poszerzeń jezdni do max 5,0 m,
 • jednostronnego chodnika o szerokości 1,8m,
 • jednostronnego pobocza o szerokości 0,75m,
 • wyłukowania o promieniu 6-7m na skrzyżowaniu z drogą gminną,
 • zjazdów o szerokości 4,5 m,
 • skarp ziemnych o pochyleniu 1:1,5 oraz skarp umocnionych o pochyleniu 1:1,
 • kanalizacji deszczowej,
 • przejścia dla pieszych,
 • oświetlenia ulicznego.
 • oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu

Na ten cel Gmina Łukowica otrzymała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki skutecznie przygotowanemu wnioskowi o dofinansowanie.

Termin składania ofert: 5 luty br.
Ogłoszenie o zamówieniu – BIP.