Przejdź do stopki

Informacja dotycząca realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Treść

 

Tylko w 2023 roku ekodoradca Krzysztof Kądziołka z programu priorytetowego Czyste Powietrze (wersja 3.0) w imieniu mieszkańców wygenerował i złożył 79 kompletnych wniosków o dofinansowanie na łączna kwotę 4 250 825 złotych. Zapraszamy pozostałych mieszkańców Gminy Łukowica do składania wniosków, tymbardziej że coraz bliżej ostatecznego terminu wymiany bezklasowych kotłów na paliwo stałe (do 30 kwietnia 2024 r.)

 

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 055 882,00 zł

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 125

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 420 wniosków

(Dane dla Gminy Łukowica – stan na dzień 31 grudnia 2023 r.)