Przejdź do stopki

Odebrane inwestycje w ramach GOZ

Treść

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy odbioru dwóch zadań w ramach pilotażowego programu realizowanego przez Gminę Łukowica, dzięki dofinansowaniu z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

♻️ Innowacyjne technologie pozyskiwania energii odnawialnej w gminie Łukowica to jedna z części projekt pilotażowego Gospodarka o Obiegu Zamkniętym realizowanego przez nas jako jedną z 3 gmin w Polsce♻️

♻️Budowę instalacji pompy ciepła i wymianę lamp wewnętrznych w SP w Łukowicy oraz budowę instalacji fotowoltaicznej w budynku gminnej stołówki a także w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowicy zrealizowała lokalna firma Instalatorstwo Elektryczne Telemechanika Andrzej Gawrych za łączną kwotę 268942,33 zł♻️

♻️Odbioru dokonał Wójt Gminy wspólnie z radną Rady Gminy Łukowica Martą Król, sołtysem Łukowicy Henrykiem Dyrkiem, Przewodniczącym Komisji Produkcji Rolnej, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Januszem Mrowcą oraz Dyrektor ZOE Małgorzatą Pogwizd ♻️

♻️Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w realizację pilotażowego projektu obecnym oraz Pani Dyrektor SP w Łukowicy Bogusławie Mrózek ♻️