Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Wtorek, 29 października 2019

-> DRUGI PRZETARG NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Gmina Łukowica ogłosiła drugi przetarg na „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2019/2020r. na terenie Gminy Łukowica” w ramach części VI-IX na które w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta oraz unieważnione części XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXII na które złożona oferta znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie gminy.