Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 28 października 2019

-> PRZETARG NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH-INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn. ”Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2019/2020r. na terenie Gminy Łukowica”.

Teren Gminy Łukowica został podzielony na XXII części. Oferty zostały złożone na 18 części. Żadna z trzech firm biorących udział w przetargu nie złożyła oferty na części VI-IX ( sołectwo Młyńczyska ). Postępowanie unieważniono w częściach XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXII ponieważ na w/w części złożono jedną ofertę, której wartość znacznie przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie tych części.