Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Niedziela, 6 października 2019

-> POPRAW ZASIĘG - NIE UŻYWAJ WZMACNIACZY GSM

W ostatnich miesiącach obserwujemy na terenie naszej gminy pogorszenie jakości sygnału sieci telefonii komórkowej. Urząd Gminy podejmuje szereg działań mających na celu poprawę tej uciążliwej sytuacji.

Trwają rozmowy z firmą ORANGE – właścicielem stacji bazowej w Świdniku oraz Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) zajmującym się regulacją w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych ze strony administracji rządowej.

Z informacji jakie uzyskaliśmy od UKE, powodem pogorszenia jakości sygnału może być stosowanie wzmacniaczy telefonii komórkowej tzw. repeater-ów GSM.

Zwracamy uwagę, aby nie ulegać sugestiom, że sposobem na podniesienie poziomu sygnału sieci komórkowej jest samodzielny montaż i używanie wzmacniacza sygnału telefonii komórkowej. Używanie takiego urządzenia jest niezgodne z prawem.

ZOBACZ CO NA TEN TEMAT PISZE UKE

Pamiętajmy, że Urząd Komunikacji Elektronicznej mający swój oddział w Krakowie, jest uprawniony do kontrolowania obszarów na których występują zakłócenia sygnału GSM i z tego tytułu może nakładać kary za nielegalne wykorzystywanie wzmacniaczy. Także na terenie naszej gminy.