Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Niedziela, 6 października 2019

-> NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji, gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego - inspektor.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu geodezji, lub planowania przestrzennego, lub zarządzania nieruchomościami, lub prawnicze, lub administracyjne i co najmniej 2 letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe: podstawowa wiedza z zakresu prac geodezyjnych,
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony znajomość przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz struktur administracji publicznej w Polsce.

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera: znajomość programów użytkowych; Word, Excel, Power Point, Outlook i urządzeń biurowych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Zobacz pełne ogłoszenie