Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 11 września 2019

-> OPŁATA ZA ODPADY-ZMIANA NUMERU KONTA

Urząd Gminy Łukowica informuje o zmianie rachunku bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r pkt. 1ab - tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) obowiązuje nowy numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

 

17 8804 0000 0040 0400 0589 0059

Bank Spółdzielczy w Limanowej o/ Łukowica 

 

pozostałe opłaty (woda, ścieki, podatki, opłaty skarbowe) należy dokonywać na dotychczasowe konto nr: 47 8804 0000 0040 0400 0589 0004