Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Czwartek, 29 sierpnia 2019

-> ŚWIATŁOWÓD W GMINIE

Na terenie gminy Łukowica realizowany jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa w ramach którego powstaje sieć światłowodowa. Zgodnie z zasadami powstała infrastruktura doprowadzona do granicy działki, zrealizowana w ramach projektów POPC może być wykorzystywana przez operatorów do podłączania innych użytkowników po zakończeniu prac inwestycyjnych.

Dzięki członkostwu w Małopolskiej Unii Światłowodowej urząd gminy w Łukowicy uzyskał informacje, że firma ORANGE deklaruje chęć współpracy w celu szerokiego dostępu do światłowodu na terenie małopolskich gmin. Adresy, które nie znalazły się w Projekcie POPC zostaną przeanalizowane ponownie przez Orange Polska. W perspektywie 2020r. planowane są działania uzupełniające, mające na celu zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom gmin, w których zostanie zdiagnozowany wysoki popyt. Podjęcie inwestycji przez Orange Polska uzależnione będzie od potwierdzonego przez mieszkańców zapotrzebowania na usługi oraz analiz ekonomicznych.

W związku z tym ponawiamy akcje zbierania deklaracji i prosimy mieszkańców naszej gminy zainteresowanych uzyskaniem dostępu do światłowodu o wypełnienie druk zgody na wybudowanie przyłącza do budynku.

Pobierz formularz

Wypełniony zeskanowany formularz należy przesłać na adres mailowy: malopolskaunia@orange.com lub dostarczyć do najbliższego Salonu Sprzedaży Orange.