Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Wtorek, 27 sierpnia 2019

-> VII SESJA RADY GMINY ŁUKOWICA

VII Sesja Rady Gminy Łukowica odbędzie się 30 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 10.00 w budynku tzw. Obory Podworskiej w Łukowicy.

 

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Łukowica VIII kadencji Łukowica, 30 sierpnia 2019 r.:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji.
 3. Informacja o wynikach z przeprowadzonego audytu.
 4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Łukowica, a Gminą Podegrodzie w sprawie przyjęcia przez Gminę Łukowica zadań w zakresie włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przyszowej części miejscowości Długołęka - Świerkla oraz przyjęcia przez Gminę Podegrodzie zadań w zakresie włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej w Długołęce - Świerkli części miejscowości Stronie.
 6. Interpelacje radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zapytania i wnioski sołtysów.
 9. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy.