Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 31 lipca 2019

-> ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Informuje, że zgodnie z pismem z dnia 13 czerwca 2019 r. znak DOLiZK-ZK 0748-27-1/2019 od Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania.

 

Włączenie syren w ramach treningu będzie jednocześnie upamiętnieniem 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem proszę o umieszczenie w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty nadanym terenie, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, ogłoszenia o przeprowadzanym treningu systemu wykrywania i alarmowania. Proponuje się, aby brzmiał on następująco:

 „W ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny”.