Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Czwartek, 4 lipca 2019

-> DOTACJA NA DARMOWE PODRĘCZNIKI

Wojewoda Małopolski na wniosek Gminy Łukowica o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2019 r. przekazał kwotę 91 543,32 zł dla 9 szkół podstawowych na realizację tego zadania w roku szkolnym 2019/2020.

 

Darmowe podręczniki otrzymają w tym roku uczniowie klas III i VI - tj. 309 uczniów, natomiast materiały ćwiczeniowe będą dla wszystkich uczniów od kl.I do kl.VIII - tj.1053 uczniów. Programem darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest objętych również 5 uczniów niepełnosprawnych.