Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Wtorek, 2 lipca 2019

-> ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA BOGDANA ŁUCZKOWSKIEGO ZA 2018r.

Rada Gminy Łukowica na piątkowej VI Sesji Rady Gminy Łukowica przegłosowała uchwałę o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania Wójtowi Bogdanowi Łuczkowskiemu.

Wyniki głosowania w sprawie absolutorium:

GŁOSY ZA UDZIELENIEM  ABSOLUTORIUM

Stanisław Bulanda

Jan Dyrek

Marta Król

Antoni Kuzar

Janusz Mrowca

Krzysztof Nowak

Stanisław Sewiło

Andrzej Sułkowski 

Henryk Talar

Aneta Tokarczyk

Jolanta Tokarczyk

Klaudia Janik-Wojtanowska

 

OD GŁOSU WSTRZYMALI SIĘ

Krzysztof Bugajski

Lucjan Majka

Krzysztof Oleksy

 

Po głosowaniu Wójt podziękował Radzie Gminy za udzielone absolutorium. Dodatkowe podziękowania powędrowały na ręce skarbnika, Pana Michała Kornasia. Bogdan Łuczkowski zadeklarował, iż ze swojej strony dołoży wszelkich starań, żeby współpraca z Radą Gminy układała się jak najlepiej.