Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 24 czerwca 2019

-> VI SESJA RADY GMINY ŁUKOWICA

VI Sesja Rady Gminy Łukowica, odbędzie się 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 10.00 w budynku tzw. Obory Podworskiej w Łukowicy.

Informacja dla mieszkańców Gminy Łukowica

dotycząca możliwości udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łukowica za 2018 rok, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Łukowica w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

Zgodnie z zapisem 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) mieszkańcy Gminy mają prawo zabierać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Łukowica.

Warunkiem udziału w debacie jest wypełnienie wymogu określonego w art. 28aa, ust. 7 i 8 wskazanej wyżej ustawy poprzez złożenie, w terminie do 27.06.2019 r., do Przewodniczącego Rady Gminy (za pośrednictwem Urzędu Gminy) pisemnego zgłoszenia udziału w debacie popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Debata - formularz zgłoszenia

Klauzula INFORMACYJNA dla osób udzielających poparcia

Klauzula INFORMACYJNA dla mieszkańca