Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Piątek, 31 maja 2019

-> WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie zawiadamia, że w niedzielę, 28 lipca odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Chętni do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w okręgu Gminy Łukowica- mogą zgłaszać swoje kandydatury od piątku 24 maja do poniedziałku 3 czerwca.

Do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej uprawnieni są:

 • rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowego (z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza),
 • podatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) na terenie objętym okręgiem wyborczym Gminy Łukowica,
 • płatnicy podatku dochodowego w związku z prowadzenie na terenie objętym okręgiem wyborczym Gminy Łukowica działów specjalnej produkcji rolnej.

Zgłoszeń dokonywać można w Urzędzie Gminy Łukowica, pok. 1, w godzinach pracy urzędu.

 1. Zgłoszenie kandydata na członka komisji okręgowej.
 2. Oświadczenie kandydata na członka komisji okręgowej - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej.
 4. LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATURY.
 5. LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA OSOBY PRAWNEJ.