Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 31 maja 2019

-> RAPORT O STANIE GMINY

Zgodnie z przepisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506, z późń. zm.) Wójt Gminy Łukowica przedstawia Państwu „Raport o stanie Gminy Łukowica za rok 2018”. Raport można znaleźć pod poniższym adresem:

 

Raport o stanie Gminy Łukowica za rok 2018