Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Wtorek, 28 maja 2019

-> PSZOK TO NIE WYSYPISKO ŚMIECI

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)-to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą pozostawiać odpady zebrane w sposób selektywny, których nie można oddać w ramach co miesięcznej zbiórki odpadów organizowanej w workach lub pojemnikach. 

Zobacz więcej informacji na temat PSZOK i uzyskanego przez gminę Łukowica dofinansowania na jego budowę.

Planowane zadanie przewiduje budowę PSZOK w Świdniku oraz zebranie i utylizację 440 ton odpadów azbestowych.

 

Video

Jak działa PSZOK