Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 10 maja 2019

-> KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019

9 maja 2019 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku ratusza, znajdującego się na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z Beneficjentami konkursu „Kapliczki Małopolski 2019” z terenu subregionu sądeckiego (obejmującego miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki). W trakcie spotkania Marszałek Województwa Witold Kozłowski wręczył przedstawicielom gmin symboliczne czeki potwierdzające otrzymanie dotacji z budżetu województwa małopolskiego.

Gmina Łukowica otrzymała dwa czeki na łączną kwotę dofinansowania 13 500,00 zł.