Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 17 kwietnia 2019

-> KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji, gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego - inspektor.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe z zakresu geodezji, lub planowania przestrzennego, lub zarządzania nieruchomościami, lub prawnicze, lub administracyjne i co najmniej 3 letni staż pracy,
  • doświadczenie zawodowe: podstawowa wiedza z zakresu prac geodezyjnych,
  • znajomość ustaw Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw,
  • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony znajomość przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz struktur administracji publicznej w Polsce.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY