Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 17 kwietnia 2019

-> ZEWNĘTRZNY AUDYT

W dniu wczorajszym audytorzy warszawskiej firmy audytorskiej rozpoczęli wykonywanie czynności audytowych w Urzędzie Gminy Łukowica, w ramach realizacji umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego zawartej przez Wójta Gminy Łukowica na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łukowica. Czynności audytowe poza Urzędem Gminy będą prowadzone również w gminnych jednostkach organizacyjnych (jednostki oświatowe, GOK i GOPS) i obejmą zagadnienia związane w szczególności z gospodarką finansową Gminy w latach 2014-2018. Zakończenie audytu zewnętrznego – sporządzenie i przekazanie przez Zleceniobiorcę stosownego dokumentu zawierającego wnioski i zalecenia, planowane jest na koniec maja bieżącego roku.