Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 5 kwietnia 2019

-> DOTACJA DLA PARAFII ŁUKOWICA

72 300 zł na prace konserwatorskie w kościele św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy.

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Dotacja obejmuje zadanie: "Łukowica, ołtarz boczny, ambona, chrzcielnica, krucyfiks z tęczy i prospekt organowy z kościoła św. Andrzeja, XVII-XVIII w., pełna konserwacja".

UCHWAŁA Nr VII/73/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.