Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • wielkanoc1
  • wielkanoc3
  • wielkanoc2
Wtorek, 2 kwietnia 2019

-> ZMIANY KADROWE W URZĘDZIE GMINY

Z przyczyn osobistych ze stanowiska mojego zastępcy zrezygnował Witold Majerski. Serdecznie dziękuję za sumienne wykonywanie obowiązków i zaangażowanie w sprawy gminy oraz życzę powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Jednocześnie z dniem 1 kwietnia obowiązki Sekretarza Gminy obejmuje Janusz Bieniek. Liczę, że jego wiedza i doświadczenie będą wartością dodaną dla funkcjonowania urzędu. Również od dnia dzisiejszego w Urzędzie Gminy pracować będzie Paulina Urbaniak na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych.