Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 22 marca 2019

-> ODBIÓR AZBESTU

Urząd Gminy realizuje projekt pn.: „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych na terenie Gminy Łukowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W miesiącu kwietniu rozpocznie się zbiórka odpadów zawierających azbest zgromadzony na posesjach. Odbiór odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń oraz wpływających do urzędu wniosków. Do odebrania w 2019r. przewidziane jest 120 ton odpadów zawierających azbest.