Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 11 marca 2019

-> TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W Gminie Łukowica, w dniu 7 marca 2019r., w Remizie OSP w Łukowicy, przeprowadzone zostały eliminacje gminne w ramach 41 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Eliminacje zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łukowicy, przy współudziale Zarządu OSP w Łukowicy i Urzędu Gminy w Łukowicy.

Uczestnikami eliminacji byli:

- w grupie I – uczniowie szkół podstawowych z klas I - VI z terenu Gminy, w liczbie 13,

- w grupie II – uczniowie szkół podstawowych z klas VII , VIII oraz III klas gimnazjalnych  w Gminie Łukowica, w liczbie 34.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych (testów) i przeprowadzonych rozgrywkach finałowych – ustnych, Jury eliminacji w składzie:

  • Bronisław Kunicki – Prezes Zarządu O/Gminnego ZOSP RP w Łukowicy,
  • mł. bryg. Krzysztof Hybel - przedstawiciel KP PSP w Limanowej, a równocześnie Komendant Gminny w Zarządzie O/Gminnego ZOSP RP w Łukowicy,
  • Józef Pietrzak – Prezes OSP w Łukowicy, członek Zarządu O/Gminnego ZOSP RP w Łukowicy, a ponadto Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego,
  • Krystyna Oleksy - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Świdniku,

ustaliło następującą kolejność miejsc:

w grupie I:

I miejsce: Bartłomiej Śmierciak - SP Nr 1  Przyszowa  

II miejsce: Jakub Szewczyk - SP Młyńczyska

III miejsce: Łukasz Kowalczyk - SP Jastrzębie   

IV miejsce: Rafał Hebda - SP Jastrzębie  

V miejsce: Artur Nowak - SP Jastrzębie  

w grupie II:

I miejsce: Arkadiusz Hebda - SP Młyńczyska

II miejsce: Magdalena Jonik - SP Stronie      

III miejsce: Teresa Talarczyk - SP Młyńczyska

IV miejsce: Klaudia Bieniaszewska - SP Stronie                

V miejsce: Kamila Mroz - SP Stronie.      

Wymienione wyżej osoby, które zajęły miejsca od I-V jako wyróżnienie otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Łukowicy. Ponadto pozostali uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali dyplomy„ za udział” oraz tzw. „nagrody pocieszenia”.

Laureatom dyplomy i nagrody rzeczowe wręczyli i gratulacje przekazali członkowie Jury: Bronisław Kunicki, mł. bryg. Krzysztof Hybel i Józef Pietrzak, a także Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski, jako fundator nagród rzeczowych.

Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów miejsc I i II w każdej grupie jest prawo uczestnictwa w eliminacjach powiatowych OTWP, które w tym roku zostaną przeprowadzone w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 9-tej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej.                 

Ocenia się, że poziom eliminacji był dobry. Organizatorzy eliminacji gminnych wyrażają podziękowanie dla Nauczycieli – Wychowawców z poszczególnych szkół za włożony trud i wkład pracy w przygotowanie na szczeblu szkół młodzieży do uczestnictwa w eliminacjach gminnych, a młodzieży-uczestnikom, także za włożony trud w przygotowanie się i za uczestnictwo w eliminacjach gminnych.

 

Tekst: Bronisław Kunicki

Fot. : Józef Pietrzak.

 

 

 

Galeria