Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 6 marca 2019

-> KONKURS NA STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych - inspektor

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie wyższe;
  2. Przynajmniej 2-letni staż pracy;
  3. Doświadczenie zawodowe w realizacji zamówień publicznych;
  4. Znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji i zastosowania do wykonywanych zadań;
  5. Umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego;
  6. Znajomość przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz struktur administracji publicznej w Polsce.

Więcej informacji na stronie BIP