Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 1 marca 2019

-> NOWE ŁAZIENKI W SZKOLE W ŚWIDNIKU

W Szkole Podstawowej w Świdniku nastąpił oficjalny odbiór prac budowlanych związanych z remontem dwóch łazienek szkolnych. Odnowione pomieszczenia będą służyć nie tylko uczniom w roku szkolnym, ale także uczestnikom kolonii. Po sprawdzeniu jakości wykonanych robót, zadowolenie z inwestycji wyraziło kierownictwo szkoły oraz uczniowie. Dziękuję Pani Dyrektor Lucynie Borzęckiej za dopilnowanie inwestycji oraz wykonawcy, firmie Pana Adama Darowskiemu za rzetelne wykonanie prac. Podziękowania należą się też także Radnym: Henrykowi Talarowi oraz Krzysztofowi Bugajskiemu za zaangażowanie w to przedsięwzięcie