Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Poniedziałek, 11 lutego 2019

-> SZKOLENIA-"KOMPUTER BLIŻEJ NAS"

Gmina Łukowica oraz Fundacja  EUROPA+ zapraszają mieszkańców Gminy Łukowica, którzy ukończyli 25 rok życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych zorganizowanych  w Szkole Podstawowej w Łukowicy W MIESIĄCU MARCU 2019 - pt. „Komputer bliżej nas” realizowanych w ramach projektu pn.: „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Moduły tematyczne szkoleń do wyboru:

 • Rodzic w Internecie
 • Mój biznes w sieci
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci
 • Tworze własną stronę internetową

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wyżej wymienionych szkoleń. Chętni proszeni są o zgłaszanie się pod numerem telefonu 18 333 50 54 lub osobiście w Zespole Obsługi Edukacji w Łukowicy.