Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 6 lutego 2019

-> "Z NAMI BEZPIECZNIEJ"

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z programem profilaktycznym wśród uczniów.

W dniu 06 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Konopnickiej w Przyszowej przeprowadzone zostały działania w ramach programu prewencyjno - profilaktycznego pod nazwą "Z nami bezpieczniej" realizowanego przy udziale Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu z samorządami woj. małopolskiego.

Na wniosek Dyrekcji Szkoły i przy współpracy z Wójtem Gminy Łukowica inspektor ds. Obrony Cywilnej Urzędu Gminy oraz funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań KOSG przeprowadzili zajęcia i czynności wśród uczniów klas tej Szkoły. W trakcie spotkania z młodzieżą odbyła się prelekcja połączona z pokazem multimedialnym. Pierwsza część dotyczyła profilaktyki uzależnień od narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. Młodzież uzyskała informacje na temat zdrowotnych, społecznych i  prawnych konsekwencji zażywania, posiadania oraz rozprowadzania substancji o działaniu psychoaktywnym.  W drugiej części spotkania funkcjonariusze KOSG opowiadali o narzędziach i sposobach wykrywania przemytu narkotyków, pracy psa służbowego oraz jego roli w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej.

Realizacja programu została pozytywnie odebrana przez uczniów, którzy wykazując wysoki poziom zainteresowania tematyką spotkania aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

 


 

 

Galeria