Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 1 lutego 2019

-> ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W celu uzyskania zwrotu należy złożyć do urzędu gminy odpowiedni wniosek. Do wniosku dołączamy:

1. Faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku tj. od 01.08.2018r. do  31.01.2019r.

2. Dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Wnioski będą przyjmowane w okresie 01.02.2019r-28.02.2019r. w urzędzie gminy (pokój nr 4).

Pobierz wzór wniosku