Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 28 stycznia 2019

-> KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

1. Czas trwania kwalifikacji wojskowej – od dnia 4 lutego 2019r. - do dnia 26 kwietnia 2019r.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w roku 2000,

- mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

3. Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Łukowica – 25 - 27.02.2019r.

4. Czas pracy komisji: 8.00 – 12.00.

5. Kwalifikacja wojskowa kobiet: 18.03.2019r.

6. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa.

 

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą:

1. Zdjęcie.

2. Dowód osobisty.

3. Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

4. Prawo jazdy.

5. Dokumenty leczenia.