Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 21 stycznia 2019

-> NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i utrzymania infrastruktury technicznej- inspektor

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa;
  • co najmniej 3-letni staż pracy związanej z realizacją procesu budowlanego na budowie lub w administracji publicznej;
  • umiejętność fachowej oceny zjawisk lub rozwiązań technicznych, w tym dokumentacji projektowej i robót budowlanych;
  • biegła znajomość przepisów i praktycznego stosowania ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy;
  • znajomość przepisów prawa w zakresie: zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz struktur administracji publicznej w Polsce;
  • prawo jazdy kat. B.

Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Gminy w Łukowicy.