Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Poniedziałek, 21 stycznia 2019

-> NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych - inspektor.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe;
  • przynajmniej 3-letni staż pracy;
  • doświadczenie zawodowe w realizacji zamówień publicznych;
  • znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji i zastosowania do wykonywanych zadań;
  • umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie zamówienia publicznego;
  • znajomość przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz struktur administracji publicznej w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie BIP Urzędu Gminy w Łukowicy.