Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 18 stycznia 2019

-> SZKOLENIA-"KOMPUTER BLIŻEJ NAS"

Fundacją EUROPA+ z siedzibą w Brzeznej oraz Gmina Łukowica organizują w Szkole Podstawowej w Stroniu  W MIESIĄCU STYCZNIU cykl szkoleń w ramach mikrograntu „Komputer bliżej nas” realizowanego w ramach projektu pn.: „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Więcej informacji