Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 4 stycznia 2019

-> APEL DO MIESZKAŃCÓW

W związku z trwającym okresem zimowym i związanymi z tym faktem utrudnieniami, Wójt Gminy Łukowica prosi właścicieli nieruchomości bezpośrednio graniczących z drogami gminnymi, aby nie pozostawiać przy odśnieżanych drogach samochodów, ponieważ uniemożliwiają one bezpieczny przejazd samochodami czy koparkami, które mają za zadanie usunąć śnieg z drogi.

 

Ponadto prosi się o usuwanie (teraz jak i w przyszłości) gałęzi i konarów drzew, wystających z prywatnych nieruchomości nad drogę. Wystające gałęzie i konary znacznie utrudniają jak i uniemożliwiają bezpieczne i właściwe poruszanie się po drogach gminnych.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Łukowica

Bogdan Łuczkowski