Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • Tęcza
 • wielkanoc2
 • 1 MAJ
Piątek, 28 grudnia 2018

-> NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Łukowica ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych- inspektor.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • przynajmniej 3-letni staż pracy;
 • doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów, działań i programów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych);
 • znajomość polityki regionalnej UE i zasad realizacji programów, projektów/działań finansowanych ze środków zewnętrznych;
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz struktur administracji publicznej w Polsce.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera, znajomość programów użytkowych; Word, Excel, Power Point, Outlook i urządzeń biurowych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Więcej informacji na stronie BIP