Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 12 grudnia 2018

-> MAŁOPOLSKA UNIA ŚWIATŁOWODOWA

Gmina Łukowica przystąpiła do Małopolskiej Unii Światłowodowej. Jej celem jest zapewnienie szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Małopolski, likwidacja „białych plam” w województwie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Honorowy patronat nad projektem sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na www.uniaswiatlowodowa.pl