Urząd Gminy Łukowica
 • kwiaty
 • wielkanoc1
 • wielkanoc3
 • wielkanoc2
Środa, 5 grudnia 2018

-> MAŁOPOLSKI e-SENIOR

Rozpoczęły się pierwsze szkolenia w naszej Gminie w ramach projektu „MAŁOPOLSKI E-SENIOR”. Program szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook – serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma na własność nieodpłatnie tablet, na którym pracuje podczas szkoleń.

Projekt "Małopolski e-Senior"  realizowany jest na terenie Gminy przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnew przy udziale Urzędu Gminy w Łukowicy ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.