Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • wielkanoc1
  • wielkanoc3
  • wielkanoc2
Poniedziałek, 26 listopada 2018

-> UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI

Urząd Gminy w Łukowicy przypomina, że w dniu 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Dodatkowo nowo instalowane kotły, muszą spełniać określone wymagania, zgodnie z którymi nie mogą emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. 

Mieszkańcy Małopolski, którzy posiadają kotły niespełniające standardów emisyjnych, zgodnie z ww. uchwałą, muszą je wymienić do końca 2022 r. Kotły trzeciej i czwartej klasy będą musiały zostać wymienione do końca 2026 r. Istniejące kotły klasy 5 będą mogły być eksploatowane bezterminowo.

Kominki będą musiały charakteryzować się sprawnością cieplną na poziomie 80 proc. Na już istniejących kominkach, które nie spełniają tego wymogu, będzie trzeba zamontować urządzenia redukujące emisję pyłu tj. np. elektrofiltry

UCHWAŁA

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI - PREZENTACJA