Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • wielkanoc1
  • wielkanoc3
  • wielkanoc2
Wtorek, 20 listopada 2018

-> KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Gmina Łukowica rozpoczęła konsultacje „Programu współpracy Gminy Łukowica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.”

Konsultacje "Programu współpracy Gminy Łukowica z organizacjami pozarządowymi ..."