Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 2 listopada 2018

-> CO Z ZASIĘGIEM ??

Urząd Gminy w Łukowicy otrzymał odpowiedź na skargę w sprawie słabej jakości sygnału sieci telefonii komórkowej. Poniżej prezentujemy całą treść. Dziękujemy mieszkańcom gminy z poparcie inicjatywy.
 

Jednocześnie informujemy, że 28 września na XXXIII Sesji Rady Gminy Łukowica, została podjęta Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana dotyczyła wyznaczenia terenu telekomunikacyjnego z przeznaczeniem podstawowym na budowę stacji bazowej sieci telefonii komórkowej. Teren ten zlokalizowany jest w miejscowości Roztoka w rejonie przełęczy Ostra od strony Młyńczysk.