Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • OWOC
  • Tęcza
  • wielkanoc2
Piątek, 19 października 2018

-> MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY

Pod koniec października br. w ramach zadania „Odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Łukowica” Urząd Gminy rozpocznie zbiórkę odpadów azbestowych zgromadzony na posesjach. Odbiór odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. Ponadto informujemy, że w 2018 roku do odbioru przewidziane jest 200 ton odpadów, w 2019 roku 120 ton, a w 2020 roku 120 ton.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 85% kosztów, a odbiór i utylizacja odpadów będzie bezpłatna dla mieszkańców.

Więcej informacji pod numerem 18 330 15 33