Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Czwartek, 11 października 2018

-> UWAGA !!!! NIE ZAKLEJAJ PLAKATÓW

W związku z pojawiającymi się na terenie Gminy Łukowica aktami niszczenia i zrywania plakatów wyborczych informujemy, że takie działania są zabronione i podlegają sankcjom karnym przewidzianym w Kodeksie Wykroczeń, który w art. 67. § 1. mówi wprost: „kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenia wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną, podlega karze grzywny”. W sytuacji, gdy sprawca nie przyjmie mandatu karnego za zniszczenie ogłoszenia, sprawa może znaleźć finał w sądzie. W takiej sytuacji sąd ma prawo nałożyć grzywnę do wysokości nawet 5 tys. zł.