Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Sobota, 29 września 2018

-> INWESTYCJE W GMINIE ŁUKOWICA

Urząd Gminy w Łukowicy obecnie realizuje kilkanaście projektów. Dzięki nim powstaną m.in.; nowe odcinki kanalizacji, nowa linia wodociągowa, PSZOK. Odebrany i zutylizowany zostanie azbest od mieszkańców, wymieniane są stare piece c.o.na nowe ekologiczne kotły. Zrewitalizowane będą obszary w Łukowicy i Młyńczyskach. Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na sprzęt i roboty budowlane.

Poniżej w pierwszej tabeli przedstawione są projekty, które mają w chwili obecnej podpisane umowy dofinansowania i są w tym momencie realizowane. Druga tabela prezentuje wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i oczekują na umowy dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.