Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Środa, 26 września 2018

-> REWITALIZACJA w MŁYŃCZYSKACH

Gmina Łukowica rozpoczęła realizację zadania pn.” Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej do działalności Centrum Aktywności Lokalnej wraz z ukształtowaniem funkcjonalnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej służącej integracji i aktywności społecznej mieszkańców w Młyńczyskach - Etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020-Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej-Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich.

Umowa dofinansowania pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Łukowica, została podpisana w sierpniu br. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego wykonania pierwszej części chodnika wzdłuż drogi powiatowej i wiaty przy budynku świetlicy, wybrany wykonawca zadania w ostatnich dniach rozpoczął pracę w terenie.

Ogłoszony jest również przetarg na wyposażenie budynku świetlicy, który obejmuje m.in.:

Wyposażenie-sale główne:

- stoły 25 szt.

- krzesła 120 szt.

- telewizory 2 szt.

- projektory z ekranami sufitowymi 2 szt.

- szafy na stroje i instrumenty

Kuchnia:

- zmywarka 1 szt.

- kuchnia gazowa 1 szt.

- piec konwekcyjno-parowy 1 szt.

- szafa chłodnicza 1 szt.

- szafa mroźnicza 1 szt.

- szafy, stoły konieczne do przygotowywania potraw

- szafy stoły konieczne do przechowywania naczyń, garnków itd.

- zastawa stołowa na 198 osób

- drobny sprzęt kuchenny

- podgrzewacz Roll-Top - 3 szt.

- warnik do wody 18 L 1 szt.

- maszynka do mielenia mięsa, 1 szt.

- szatkownica elektryczna 1 szt.

- krajalnica do wędlin 1 szt.

- mikser ręczny 1 szt.

- kuchenka mikrofalowa1 szt.

Bezpieczeństwo obiektu zapewni monitoring wizyjny, który zostanie zainstalowany w ramach przedmiotowego projektu.

Ostatnim zadaniem będzie zakupienie instrumentów oraz strojów regionalnych.