Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Niedziela, 16 września 2018

-> "BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2018" - NOWY SPRZĘT DLA OSP

W dniu 14 września br. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku (gm. Łukowica) odbyło się uroczyste przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego, zakupionego przez Gminę Łukowica w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W obecności Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego a jednocześnie członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej dh Urszuli Nowogórskiej, Wójta Gminy Łukowica Czesławy Rzadkosz, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Bronisława Kunickiego przekazano delegacjom jednostek; OSP Jastrzębie, OSP Świdnik, OSP Stronie, OSP Młyńczyska sprzęt ratowniczy w postaci zestawów medycznych PSP R1 (OSP Młyńczyska), aparatów ochrony dróg oddechowych (OSP Świdnik), defibrylatorów (OSP Jastrzębie) i modułów oświetleniowych (OSP Stronie) .   

Całkowita kwota zrealizowanego projektu wyniosła 26.187,00 zł, w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego 12.899,00 zł. Pozostała kwota to wkład Gminy Łukowica.

Warto dodać, że w 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył blisko 2 mln zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Jak bezspornie przyznają uczestnicy uroczystości, tego typu przedsięwzięcia wpływają wymiernie na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a tym samym na wzrost poziomu bezpieczeństwa lokalnych środowisk. Działania te mogą też być przykładem doskonałej współpracy poszczególnych samorządów.

Podczas uroczystości Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska wraz z Wójtem Gminy Łukowica Czesławą Rzadkosz oraz Prezesem OSP w Świdniku dh Krzysztofem Tobiaszem dokonali uroczystego otwarcia Biura Zarządu OSP w Świdniku oraz Koła Gospodyń Wiejskich Świdnik – Owieczka.

Trzeba przypomnieć, że w poprzednim roku w ramach środków z programu „Bezpieczna Małopolska 2017” jednostki OSP otrzymały:

SP Stronie – zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami, defibrylator półautomatyczny;

SP Świdnik  – defibrylator półautomatyczny;

SP Jastrzębie - zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami, agregat prądotwórczy,

SP Roztoka - agregat prądotwórczy.

 

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego.

Tekst: OSP Świdnik/UG Łukowica

Foto: OSP Świdnik/UG Łukowica

 

Galeria