Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Piątek, 14 września 2018

-> SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

S K Ł A D osobowy GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łukowicy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.