Urząd Gminy Łukowica
  • kwiaty
  • Tęcza
  • wielkanoc2
  • 1 MAJ
Czwartek, 6 września 2018

-> INFORMACJA W SPRAWIE FINANSOWANIA KLUBÓW SPORTOWYCH

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z finansowaniem klubów sportowych działających na terenie naszej Gminy, Urząd Gminy w Łukowicy informuje, że w 2018 roku w związku z rozstrzygniętym konkursem w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łukowica, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 8/18 Wójta Gminy Łukowica, z dnia 01 luty 2018r.

 

Gmina Łukowica przekazała dotację celową następującym podmiotom:

 

Ludowy Klub Sportowy „URAN” w Łukowicy, 34-606 Łukowica 349, na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu pn. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sport - na terenie Gminy Łukowica”, w okresie od dnia 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, przez Wójta Gminy - kwota dotacji 30 000,00 zł.

 

Klub Sportowy „Krokus” w Przyszowej, 34-604 Przyszowa 484, na realizacje zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży na terenie gminy Łukowica – szczególnie w miejscowościach Przyszowa, Berdychów, Stronie”, w okresie od dnia 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Wójta Gminy - kwota dotacji 30 000,00 zł.