Urząd Gminy Łukowica
  • 1 MAJ
Wtorek, 13 marca 2018

-> SEKCJA PSÓW TROPIĄCYCH i RATOWNICZYCH

Nowo tworzące się Stowarzyszenie o nazwie Sekcja Psów Tropiących i Ratowniczych przy Centrum Szkolenia Psów Obronnych Nowy Sącz - Nowy Targ Podhale Zaprasza pełnoletnią młodzież u uczniów szkół średnich klas mundurowych i medycznych do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia. Stowarzyszenie będzie realizowało zadania w zakresie poszuki­wań osób w terenach górskich, leśnych, miejskich i odszukiwaniu osób poszkodowanych w katastrofach budowlanych. Stowarzyszenie poprzez swoją działalność statutową będzie organizowało kursy na przewodników psów tropiących i ratowniczych, ponadto każdy z kandydatów będzie brał udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu: Kwalifikow­anej pierwszej pomocy, Kurs wspinaczkowy, Kurs krótkofalarski, Szkolenia z zakresu terenoznawstwa i taktyki poszukiwań osób zaginionych będą zajęcia prowadzone przez instruktorów i ratowników GOPRu oraz instruktorów posiadających uprawnienia z zakresu szkoleń taktycznych. (Oficerowie rezerwy Policji, Straży Granicznej)
Ponadto każdy kto wyrazi chęć zostania ratownikiem naszego stowarzyszenia i chce pracować z psem otrzyma od nas psa predysponowanego do pracy ratowniczej i przejdzie kurs podstawowy pracy z psem w wyżej wymienionym zakresie prowadzonym przez doświadczonych przewodników psów ratowniczych GOPRu i naszego CSPO - Podhale.

 

Wszelkie osoby zainteresowane działalnością w naszym stowarzyszeniu prosimy o kontakt

telefoniczny 570 574 366

gdzie będzie można uzyskać więcej informacji w przedmiotowej sprawie.